Soudní znalec v oborech:

  • Ekonomika – Ceny a odhady nemovitostí
  • Stavebnictví – Stavby obytné

Autorizovaný inženýr v oboru:

  • Pozemní stavby

Certifikovaný odhadce pro bankovní účely

  • Česká spořitelna, Komerční banka, Hypoteční banka, Raiffeisen bank, Raiffeisen stavební spořitelna, NEY spořitelní družstvo

V roce 1984 jsem ukončil studium na fakultě stavební Vysokého učení technického v Brně. V roce 1994 jsem složil autorizační zkoušky a stal se autorizovaným inženýrem v oboru Pozemní stavby. V roce 1996 jsem byl Krajským soudem v Ostravě jmenován znalcem v oboru Ceny a odhady nemovitostí. Od roku 2009 jsem certifikovaným odhadcem majetku pro oceňování nemovitostí. V roce 2013 byla znalecká činnost rozšířena o obor Stavby obytné. Jsem členem Komory soudních znalců (KSZ) a členem České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT).